OGame Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 29 augusti 2007 kl. 17.4690.230.149.68 bidrag 290 byte +290 Ny sida: För att kunna aktivera semesterläge måste du: 1. Ställa ned alla gruvor till 0% 2. Inte ha någon byggnad under konstruktion. 3. Inte ha någon forskning igång 4. Inte ha något s...