OGame Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 9 september 2011 kl. 07.00217.211.74.78 bidrag 216 byte +216 Skapade sidan med 'Det stora jaktskeppet kan transportera mer än det lilla. Transport kap är 25.000 t.ex 9000 metall 9000 kristall och 7000 deu Men tänk innan du skickar ivägg transportskeppet...'