OGame Wiki
Advertisement

Krav[]

Kostnad[]

Metal: 0 Crystal: 50,000 Deuterium: 100,000 Energy: 1,000

Beskrivning i spelet[]

Med minskande landareal i takt med planetens utveckling började man oroa sig för att behöva begränsa livsutrymmet på den. Gamla metoder såsom att bygga på höjden och bygga under marken blev mer och mer otillräckligt. Då kom en grupp högenergifysiker och nanoingenjörer äntligen på en lösning, Terraformaren. Med hjälp av enorma mängder energi kan man återskapa stora landområden, till och med kontinenter, till användbart skick. Detta görs med hjälp av små specialkonstruerade naniter som håller landmassan i brukbart tillstånd. Väl byggd, kan inte terraformaren dekonstrueras.

Övrigt[]

Terraformarens nivåer kräver mycket energi och mer för varje nivå. Men precis som med Gravitonteknologi så behövs inte energin längre när produktionen har startat.


Byggnader i OGame

Metallgruva | Kristallgruva | Deuteriumplattform | Solkraftverk | Fusionskraftverk | Robotfabrik | Nanofabrik | Skeppsvarv | Metallager | Kristallager | Deuteriumtank | Forskningslabb | Terraformare | Missilsilo | Månbas | Radarstation | Månportal

Advertisement