OGame Wiki
Advertisement

Vrakfält (ofta förkortat VF) är det fält som bildas när skepp förstörs under strid. Vrakfältet kan plockas upp av återvinnare. 30% av skeppets kostnader hamnar i vrakfältet. Man kan se ett vrakfält från galaxvyn, vrakfältet ser ut som en rödfärgad ruta med några förstörda skepp på. Man kan dock inte skicka återvinnare till vrakfältet från galaxvyn om man inte har commander. Istället får man göra dett från flott-menyn.

Advertisement