FANDOM


İttifak Saldırı Sistemi (İSS) veya İttifak Savaş Sistemi, bir hedefe aynı anda ve tek filoda birden fazla oyuncunun saldırabilmesine olanak tanımaktadır. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenir:


  • Sıradan bir saldırı başlatır gibi bir hedefe filo gönderilir.
  • Filo yola çıktığında Filo Haraketleri sayfasında ilgili filonun yanındaki "birlik" butonuna tıklanır.
  • İSS'ye davet edilecek oyuncular bulunur ve davet edilir. İstenirse birliğin adı değiştirilebilir.
  • Davet edilen oyunculara oyun tarafından bir bildirim gönderilir, birliğe katılmak isteyenler filo ekranından gönderecekleri gemileri belirleyip "Saldırı Gücü" seçeneğindeki birlik adını seçerler.


Not: İSS'ye katılacak oyuncuların hedefe varma süreleri ilk yola çıkan filonun hedefe varma süresinin %130'undan fazla olamaz. Diğer bir deyişle, Bir oyuncu, katılacağı birliğin hedefe varma süresini %30'dan fazla uzatamaz.