FANDOM


Harabe alanı, bir savaştan arta kalan hammaddelerdir.

Evren özelliklerine bağlı olarak filonun belli bir oranı harabe alanına gider, bu oran çoğunlukla %30 iken, evrene göre değişebilir.

Evren özelliklerine bağlı olarak savunma birimlerinin de aynı oranı harabe alanına gidebilir, bu özellik çoğu evrende yoktur.

Harabe alanları savunmasızdır, onları ilk toplayacak oyuncu bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaksızın topladığı madenleri ele geçirebilir. Harabe alanlarından hammadde toplanması geri dönüşümcü aracılığıyla olur, ancak geri dönüşümcüler ölüm yıldızından sonra oyunun en yavaş gemileridirler; dolayısıyla çarpışacak filo yola çıkmadan önce hedefe gönderilmelerinde fayda vardır.