FANDOM


Karanlık madde, OGame'in ücretli bir özelliğidir. Karanlık maddenin olması oyuncuya çeşitli avantajlar sağlar:

  • Subaylar
  • Hammadde
  • Subaylara bağlı avantajlar, örneğin +2 casusluk kademesi, +%10 enerji
  • Hammadde takası
  • Pazarlık


Karanlık madde sayesinde anında hammadde alınabilir, depolar doldurulabilir.

Hammadde takası yalnızca karanlık madde eşliğinde olmaktadır; tüccarı çağırmak 3500 karanlık maddeye mal olur.

İthalat/ihracatta ve hurdacıyla pazarlık imkanı sağlar. İthalat/ihracatta çıkan eşyayı değiştirmek, hurdacıyla pazarlık edip daha fazla hammadde alabilmek için kullanılır.