Ogame
Advertisement

[[Resim:

Örnek.jpg[]

[[olmaz<zzzzzzz]]]]Metal madeni metal üretir.Metal imparatorluğun kurulmasında kullanılan 3 ana kaynaktan biridir , gemi yapımında araştırmalarda ve bina yapımında kullanlır.

Gerekenler: -Başlangıçtan mevcut

İçin Gerekli: N/A İlk Seviye: Metal: 60 Crystal: 15 Deuterium: 0 Energy: 0


Metal madeninin getirisi Şu Formülle Hesaplanır: GETİRİ = 1 * Maden seviyesi * 1,1^ Maden seviyesi (1 saatlik) EnerjiTüketimi=-1 * maden seviyesi*1,1^ maden seviyesi (1 saatlik) MADEN SEVİYESİ 1 ARTIRMAK İÇİN GEREKEN MADENLER GEREKEN METAL=1*1,1^(maden seviyesi) GEREKEN KRİSTAL=1*1,1^(maden seviyesi) GEREKEN ZAMAN(saat olarak)=(GEREKEN METAL+GEREKENKRİSTAL)/(1*(1+robot fabrikası seviyesi )*1^nanit seviyesi)
tkots

Advertisement